Stanovi za roditelje

Stan za roditelje u Splitu dobiven je na korištenje od grada Splita 1995. godine, a stan za roditelje u Zagrebu dobiven je na korištenje od grada Zagreba 2010. godine.

Stanovi su jako pomogli u zbrinjavanju roditelja oboljele djece, te su puno pridonjeli umanjenju troškova u trenutcima liječenja djeteta jer je boravak u njima besplatan. Zahvalni smo gradovima Splitu i Zagrebu koji su nam pomogli da roditeljima osiguramo siguran dom.