Slika na kojoj se prikazuje tekst

Opis je automatski generiran

Udruga roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti SANUS
OIB: 09476625366
MB: 3750426
IBAN: HR1824070001100585106 – OTP banka d.d.
Ruđera Boškovića 13, 21000 Split, Hrvatska
tel. +385 21 538 804
mob. +385 98 361 526

e- mail: sanus@sanus.hr
sanus@st.t-com.hr

 

STRANICA U ODRŽAVANJU